top of page

Opphavsrett og ansvarsfraskrivelse på Retrotast

Retrotast er mitt hobbyprosjekt. Jeg legger en god del tid i artiklene mine med research, bilder, og samler både maskiner og annet materiell uten at det gir meg noe i retur. Skulle du ønske å bruke noe av kildematerialet på denne nettsiden kan vi helt sikkert komme til en enighet om du tar kontakt, men materialet er beskyttet av åndsverksloven, og å kopiere uten tillatelse er et brudd på denne loven.

Jeg er selvlært gjennom gamle bøker, varierte kilder på internett, diskusjoner og rådslåing med andre restauratører/entusiaster, og online konvensjonssamlinger. Jeg har ingen formell utdanning eller kursing i fagfeltet, eller i andre tilnærmede relevante felt. Jeg poster i denne bloggen tidvis reparasjons- og restaureringsteknikker som jeg har tatt i bruk på egne maskiner, eller på maskiner jeg har reparert for kunder. Før jeg tar dem i bruk har jeg grundig undersøkt om teknikkene er teoretisk trygge, og i de fall hvor det er fare for skade er alltid risikoen redegjort for til en eventuell kunde. Allikevel, skulle du ønske å utføre noen av teknikkene her er det noe du utfører på egen risiko. Jeg kan ikke holdes ansvarlig for hva som skjer med din maskin om du utfører disse teknikkene og noe går galt.

UlMHib0.jpeg
bottom of page